Визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

1. Закон України "Про державну службу" зі змінами від 10 грудня 2015 року № 889-VIII.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців" зі змінами від 23 серпня 2017 року № 640.

3. Методичні рекомендації щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій Б і В.

4. Відеороз’яснення для безпосередніх керівників щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

5. Відеороз’яснення для державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» щодо визначення результатів їх службової діяльності.

6. Критерії виставлення балів.

7. ВИСНОВОК щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”.