ГоловнаГРОМАДЯНАМКонсультаційний центрПоложення консультаційного центру
 Версія для друку

        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Наказ ГУ ДСНС України

                                                                                у Рівненській області

                                                                                11.02.2015 № 38

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про Консультаційний центр при Головному управлінні ДСНС України

 

у Рівненській області

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, а також сферу діяльності Консультаційного центру при Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області (далі - Консультаційний центр),

1.2. Консультаційний центр функціонує при Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області (далі — Головне управління ) з метою організації, розвитку і поширення системи інформування та консультування населення з питань реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки на регіональному рівні.

1.3. Консультаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також цим Положенням.

1.4. Діяльність Консультаційного центру спрямовується та координується начальником Головного управління через управління державного нагляду та контролю.

1.5. Безпосереднє керівництво діяльністю Консультаційного центру здійснює заступник начальника управління – начальник відділу пожежної безпеки управління державного нагляду та контролю Головного управління.

1.6. Надання консультацій здійснюється персоналом та працівниками Головного управління в межах повноважень, які залучаються згідно з графіком чергувань, затвердженим начальником Головного управління.

За поданням заступника начальника управління – начальника відділу пожежної безпеки управління державного нагляду та контролю Головного управління до роботи Консультаційного центру можуть залучатися за рішенням начальника Головного управління фахівці та експерти інших підприємств, установ, організацій (за згодою).

1.7. Надання консультаційної інформації здійснюється безкоштовно.

1.8. Діяльність Консультаційного центру ґрунтується на принципах верховенства права, законності, відкритості, забезпечення якості безоплатної консультаційної допомоги.

 

2.  Завдання Консультаційного центру:

2.1.  Надання кваліфікованої інформаційної допомоги юридичним (не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним особам з питань, віднесених до компетенції Головного управління.

2.2. Створення необхідних умов для забезпечення населення своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність Головного управління.

2.3.   Забезпечення якості та доступності адміністративних послуг для громадян.

2.4. Сприяння у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки.

 

3.   Консультаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Надає інформаційну допомогу юридичним (не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним особам з питань віднесених до компетенції Головного управління:

по телефону;

через мережу Інтернет;

під час особистого прийому.

3.2. Організовує та проводить семінари, тренінги, «круглі столи» з питань, віднесених до компетенції Головного управління.

3.3. Проводить аналіз діяльності з інформування та консультування громадян щодо питань, віднесених до компетенції Головного управління, з метою узагальнення та поширення практики роботи.

3.4. Надає інформацію населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту.

3.5. Бере участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

3.6. Розповсюджує друковану продукцію, у тому числі науково-методичну, довідкову.

 

4.  Організація роботи Консультаційного центру

4.1. Організаційну роботу Консультаційного центру, контроль за веденням журналу обліку осіб, які звернулися до Консультаційного центру, дотримання графіку його роботи здійснює заступник начальника управління – начальник відділу пожежної безпеки управління державного нагляду та контролю Головного управління.

4.2. Прийом осіб проводиться кожного робочого дня відповідно до графіку роботи Консультаційного центру, затвердженого начальником Головного управління.

4.3. Графік роботи Консультаційного центру оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації, веб-сайті та інформаційному стенді Головного управління, а також розміщується у приміщенні Консультаційного центру та на видимих місцях.

4.4. Реєстрація обліку прийому громадян, які звертаються до Консультаційного центру, здійснюється за допомогою журналу, що ведеться особою, яка здійснює такий прийом та надає консультацію (інформаційну допомогу), за формою згідно з додатком до цього Положення.

4.5. Консультаційний центр може використовуватися для доведення до відома населення конкретних повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дії за попереджувальними сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо).

4.6. При проведенні консультацій надається інформація про потенційну небезпеку, характерну для відповідного регіону та методи реагування на неї.

4.7. Робота Консультаційного центру організовується таким чином, щоб кожний його відвідувач отримував вичерпну інформацію щодо питань, віднесених до сфери компетенції Головного управління.

4.8. Основні документи, що повинні бути у Консультаційному центрі:

наказ Головного управління про створення Консультаційного центру;

положення про Консультаційний центр;

регламент роботи Консультаційного центру;

графік надання консультацій;

розпорядок роботи Консультаційного центру;

журнал обліку консультацій.

    Твіт